Ako si určiť priority a nastaviť plánovanie

„Nemám čas“ – „Nestíham“ – „Ako to mám
všetko zvládnuť“ = nedostatok času, množstvo
povinností v práci, neustále nové maily,
pokyny, projekty, dlhý zoznam úloh a rodina.
Ako to všetko zvládnuť, ako si usporiadať
svoje priority tak, aby som efektívne zvládol
všetky nároky, ktoré dennodenne musím absolvovať.

Obsah:

 • ako vnímate time manažment
 • sebapoznanie, ako základ nastavenia priorít v procese plánovania
 • dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele v súlade, ako dostať veci pod svoju kontrolu
 • ako správne narábať s časom
 • stanovenie metód a postupov
 • eliminácia najčastejších chýb, ktoré robíme
 • prokrastinácia (odkladanie na neskôr)
 • vyrušovanie a jeho vplyv na povinnosti
 • priority v plánovaní s prepojením rodinných aktivít
 • z workshopu si každý účastník odnesie dôkladne zvizualizovaný vypracovaný plán vlastných priorít a úloh

ONLINE

termín na vyžiadanie

97 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok