Ako na úspešnú a efektívnu komunikáciu.

Komunikácia je základ – má veľký význam vo všetkých oblastiach života a odzrkadľuje, ako nás vníma a akceptuje okolie v pracovnom i osobnom živote. Úroveň komunikácie významne ovplyvňuje organizácie, premieta sa do ich efektívnosti.

V poslednom čase na stretávam nielen na seminároch, ale v bežnom živote s poznatkami, že ľudia navzájom veľmi málo komunikujú. Stretávajú sa veľmi šikovní, talentovaní a ambiciózni ľudia, ktorých základný problém je „plnohodnotná komunikácia“ vzájomného pochopenia.

Počas môjho pôsobenia v manažérskej pozícii som zistila, že s príchodom nových a mladých ambicióznych ľudí a manažérov, nebol problém získať nových ľudí. Najväčší problém bolo tých ľudí viesť a udržať si vybudovaný tím ľudí. No na druhej strane starší a skúsení kolegovia mali problém prijať a rešpektovať ich myšlienky, nápady a postoj. Vznikali rôzne konfliktné situácie, čo malo za následok nestability tímu, pokles efektivity práce…

„Myslieť neznamená aj vysloviť, vysloviť neznamená vypočuť, vypočuť neznamená aj porozumieť, porozumieť neznamená súhlasiť, súhlasiť neznamená aj vykonať, vykonať neznamená dodržiavať.“

Na základe rokov pôsobiacich v oblasti obchodu, je základným faktorom pri spolupráci nedostatočná  a nesprávna komunikácia. Nehodnotíme technickú stránku, zásady rozhovoru, ale väčšina problémov pramení zo základných chýb, ktoré robíme a tým sa stáva komunikácia neúspechom a vznikajú rôzne nedorozumenia.

AKO NEHOVORIŤ VEĽA, ALE K VECI

Často sa stretávame s tým, že ten alebo onen vie veľmi dobre komunikovať, vie reagovať, je výrečný, má dostatok slovnej zásoby, nič ho nezaskočí… No nemusí to tak byť. Práveže toto môže byť jeden z najväčších problémov „plnohodnotnej – efektívnej“ komunikácie. Dôležité je to, ČO hovoríme (obsah). Moja skúsenosť – veľakrát som si vypočula ľudí, ktorí si „išli to svoje“, bola som z toho unavená, pre mňa sú to tzv. vysávači energie. Aká je vaša skúsenosť? S čím sa stretávate?

KEĎ ZAVLÁDNU EMÓCIE

Presne tak, emócie spôsobujú rôzne nedorozumenia. Často to závisí od situácie ale aj typu človeka, ktorý nevie dostatočne ovládať svoje pocity a neraz VYBUCHNE. Z vlastnej skúsenosti viem, že nepríjemný telefonát, správa, email, informácia môžu spôsobiť nevhodnú reakciu, vyvolajú negatívnu emóciu, uponáhľame sa a prehnane reagujeme. Potom však musíme znášať aj dôsledky, ktoré to prináša. Intenzívnou prácou na sebe samom a spôsobmi, ako sa naučiť s emóciami pracovať vás posunie o level vyššie, čím nielen pre vás a vaše okolie bude komunikácia na vyššej úrovni.

ZABÚDAME NA AKTÍVNE POČÚVANIE

Pri komunikácii je dôležité vzájomne sa počúvať, ale skutočne POČÚVAŤ a nielen pozerať sa na toho druhého a prikyvovať mu, pritom ani neviem o čom hovorí. Stáva sa vám to? Všimli ste si to? Hovorí sa, že pri počúvaní máme mať uši veľké ako slon, aby sme zachytili čo najviac informácii a porozumení.

LEN JÁ a JÁ

Ako som to myslela? Pri komunikácii sa sústredíme len na seba, nevšímate si toho druhého, ako a či reaguje, neudržiavate očný kontakt, nevšímate si jeho prejavy neverbálnej komunikácii. Príliš sa zameriavate len na svoj prejav, dopredu premýšľate, čo poviete ďalej        , čo sa opýtate a ešte si aj sami odpoviete. Kto sa v týchto riadkoch našiel? Musím sa priznať, že pár rokov spätne som veľakrát predpokladala odpoveď, ale naučila som sa ako efektívne komunikovať a odovzdávam skúsenosti ďalej.

POROZUMELA MI DRUHÁ STRANA

Často sa stáva, že vidíte ako vám niekto prikyvuje a myslíte si, že super rozhovor. Ak sa ho opýtate niekedy neskôr, na niektoré veci s rozhovoru, nebude vedieť reagovať. Prečo? Lebo tam len bol a nevnímal vás, myšlienky mal niekde inde, nesústredil sa…akoby duchom neprítomný. Stretli ste s tým? Myslím, že určite. Nezabúdajte sa pýtať a overovať si jednoduchými otázkami, či ste sa vzájomne pochopili a porozumeli si.

PÝTAME SA DOSTATOČNE

Zo skúseností viem, že sa pýtame málo a vedieť kedy, ako, kde, správny čas a trefne položenú otázku robí problém. Je veľmi dôležité vedieť klásť správne a výstižné otázky. Veľmi dobrým nástrojom sú koučingové otázky, ktorými dosiahnete rozvetvenú odpoveď a dozviete sa oveľa viac. Správnymi otázkami a aktívnym počúvaním si budujete vzťah nielen v biznis prostredí ale i mimo neho.

NEVIEME SA ODOSOBNIŤ

V tomto prípade si neuvedomujeme, že cieľom komunikácie je dospieť k riešeniu, k výsledku. Často na to zabúdame a snažíme sa presadiť každý tú svoju „PRAVDU“ zo svojho uhľa pohľadu. Vtedy prichádzajú hádky, výčitky, urážky a obávame sa o to svoje ego. Pokiaľ sa dokážeme odosobniť a pozrieť sa na problém z tej druhej strany, oveľa skôr by sme dosiahli riešenie, cieľ, prispeli by sme k harmónii a ušetrili by sme čas.

AKO VYUŽÍVAŤ NEVERBÁLNU KOMUNIKÁCIU

Neverbálna komunikácia, čo je to? Potrebujem o tom niečo vedieť? ÁNO, nakoľko náš vonkajší prejav, je to prvé čo zaujme alebo nezaujme. Vo veľkej miere ovplyvňuje, či obchod bude alebo nie. Z rôznych štúdií vyplýva, že je dôležitejšia ako obsah stretnutia. Je dôležité vedieť čítať prejavy verbálnej komunikácie, pochopiť lepšie druhú stranu, prispôsobiť sa, byť profesionálnejší … vraj „ľudia si kupujú ľudí“ , to či si viem predstaviť s niekym spoluprácu, zaujal ma, vyhovuje spôsob jednania, vystupovania atď.

VIEM, ČO CHCEM ale NEVIEM TO POVEDAŤ

Najmä v dnešnej dobe sa s tým často stretávam na školeniach. Ľudia nevedia vyjadriť svoje myšlienky, pocity tak, aby boli zrozumiteľne pochopené. Ak pracujeme s koučovacími kartami, je veľmi komplikované a zložité nájsť tie zrozumiteľné slová. Na druhej strane je dôležité brať do úvahy jedinečnosť a originalitu každého z nás, pretože máme vlastný nástroj a schopnosti na vyjadrovanie.

NEDOSTATOK VZÁJOMNEJ EMPATIE

            Empatia sa definuje ako schopnosť vcítiť sa do myslenia a pocitov druhého človeka, aktívne počúvať druhého človeka, je prirodzená ľudská vlastnosť. Problémom je nedostatok, alebo nedocenenie jej významu a úlohy v dobrých medziľudských vzťahoch a efektívnej komunikácii.

            Empatia je prostriedok ako umožniť druhému človeku vyjadriť svoj názor, postoj, myšlienky, porozumieť mu a zároveň aj slušne nesúhlasiť s jeho názorom. Nie každý má schopnosť byť rovnako empatický. Niekto je prirodzene obdarený touto schopnosťou. Iný sa jej pomaly učí celý život.

AKO na správnu a efektívnu komunikáciu – detaily a praktické skúsenosti si môžete interaktívne natrénovať na našom vzdelávacom seminári:

Napíšte nám

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

  • +421 922 333 333
  • info@mariamellenova.sk
  • Nitra, 873, benátska 27


Ako na úspešnú a efektívnu komunikáciu