Ako efektívne využívať svoje silné stránky
Lumina Splash

ONLINE interaktívny tréning

Základným nástrojom rozvoja charakteru sú silné stránky človeka. Každý človek sa zamýšľa nad sebou, ale aj nad svojimi blízkymi, známymi, kolegami, zamestnancami. Láka nás poznať povahové vlastnosti, schopnosti i charakter človeka, lebo práve od nich závisí, ako človek premýšľa, ako prežíva situácie, aké má motívy svojich činov, kde má hranice svojich možností.

Čo sa dozviete:

 • čo sú to silné stránky osobnosti
 • prečo a aký význam majú pre náš život
 • ako vplývajú na naše premýšľanie a aktivity
 • do akej miery ovplyvňujú naše správanie a konanie
 • ako zlepším komunikáciu s inými ľuďmi
 • ako zefektívniť fungovanie tímu
 • čo je pre mňa dôležité v zvyšovaní efektivity a ako to dosiahnuť
 • prečo reagujem tak alebo tak
 • poznáme rôzne osobnosti – prirodzená, každodenná a prehnaná
 • čo získam, ak to budem vedieť „rozmeniť na drobné“
 • pomocou aplikácie Lumina Splash si vyplníme individuálny osobnostný profil
 • budete odchádzať zo silne emotívnym zážitkom a sebapoznaním vlastného JA v interakcii s ostatnými ľuďmi

Využitie:

 • individuálny rozvoj a motivácia zamestnancov
 • posilnenie tímu a skvalitnenie vzájomnej komunikácie
 • výber zamestnancov
 • vedenie ľudí a leadership
 • pri predaji
 • v interakcii v pracovnom prostredí

ONLINE

10. 12. 2020 / 16.00 - 19.00 hod.

32 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok