Ako zvýšiť výkonnosť a motiváciu tímu

Interaktívny tréning

Ako zvýšiť výkonnosť a efektivitu zamestnancov, čo prispieva k ich motivácii, čím dosiahnuť schopnosti lepšieho fungovania? Ako dosiahnuť, aby ľudia chodili do práce s chuťou, dobrou náladou a úsmevom? Veľmi ťažko! Myslíte si, že ak zorganizujete výlet, pôjdete s nimi na pivo, zlepšíte pracovné prostredie(nová kopírka…), zvýšite príjem alebo zrealizujete iné tzv. motivačné aktivity bude dostatočne motivovať vašich ľudí? Ste na omyle! Možno na krátke obdobie – pár dní, ale potom to budú vnímať, ako samozrejmosť. Ako píše v knihe Ivo Toman „Motivácia zvonka je ako smrad“ – za pár hodín sa vyvetrá. 
Motivácia súvisí so spôsobom vašej komunikácie a komunikácie medzi kolegami, súvisí so správaním a rešpektom, s firemnou kultúrou a inými hodnotami, ktoré si rozoberieme a prakticky ukážeme ako to implementovať v praxi, aby synergia tímu prispela k lepšej efektivite a dosahovaniu vysokých výsledkov práce.

Obsah:

 • čarovné slovo „motivácia“
 • čo rozumieme pod pojmom efektivita a výkonnosť
 • aký zmysel a úžitok má priniesť a prečo
 • faktory, ktoré ovplyvňujú výkonnosť tímu
 • 24 aspektov, ktoré vplývajú na rozvoj tímu
 • využiteľnosť a prínos aspektov v praxi
 • vonkajšia motivácia (Motivácia zvonka je ako smrad – Ivo Toman)
 • účinok a vplyv psychometrických nástrojov
 • definovanie potenciálu a sebapoznania
 • detailná analýza a príprava jednotlivých krokov na nasledujúce obdobie, ktoré sa bude aplikovať v praxi

BRATISLAVA

otvárame podľa záujmu

121 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok