Koučing

je predovšetkým partnerský vzťah medzi koučom a klientom v tvorivom procese, ktorý podporuje myslenie klienta a inšpiruje ho k jeho osobnému a profesionálnemu rastu.

Koučovanie pomáha k odhaleniu, uvedomeniu, rozšíreniu či posilneniu využitia potenciáluosobnosti nájdením vlastnej cesty klienta. Koučing je vhodný pre všetkých, ktorí chcú robiť veci inak, alebo chcú robiť iné veci. Často vedia, čo chcú, ale na ceste k dosiahnutiu cieľu im stoja určité prekážky.

Cieľom koučovania je nájsť odpovede a riešenia, ktoré prispievajú k slobode, radosti, inširácii, rovnováhe, utriedeniu myšlienok a k skvalitneniu súkromného a pracovného života. Koučovanie je dôležitou súčasťou rozvoja osobnosti a napomáha lepšie chápať každodenné životné situácie.

Koučingové stretnutie prebieha formou rozhovoru, pričom klient a kouč sú rovnocennými partnermi. Koučingové sedenie nemusí byť len klasické “sedenie”. Obľúbené miesto na stretnutie môže byť v pohodlí vlastnej kancelárie klienta alebo v rámci prechádzky. Podmienkou je dostatočné súkromie a pokoj na rozhovor.

 • kouč kladie koučovacie otázky
 • všetky informácie z rozhovoru sú dôverné
 • kouč pozorne vníma a počúva
 • kouč neradí, neposudzuje, nekritizuje
 • je expert na vedenie koučovacieho rozhovoru
 • nedáva riešenia a návody
 • výber témy prenechá na klienta
 • nerieši za klienta jeho situácia
 • kouč sprevádza s rešpektom

ČO MÔŽETE KOUČINGOM ZÍSKAŤ

 • dosahujete ciele oveľa rýchlejšie a efektívnejšie
 • posilňujete odolnosť voči stresu
 • budujete svoje sebavedomie
 • získavate vnútornú rovnováhu
 • spokojnosť, ako úspech a rast
 • ako viesť kritické rozhovory s podriadenými
 • zručnosti vo vedení a pochopení tímu
 • schopnosti efektívnej komunikácie
 • ako využívať a rozvíjať svoje silné stránky
 • energiu pre motiváciu a zmysluplnú prácu

„Kouč musí klientovi dopriať dôstojnosť niesť zodpovednosť za svoj život“

( Z.Karpinská & D.Kmecová – kniha Koučovanie podľa pyramídy )

INDIVIDUÁLNY KOUČING

Individuálny koučing je rozhovor vedený špecifickým spôsobom. Koučovaný si počas neho jasnejšie uvedomí vlastnú situáciu a môže sa rozhodnúť, ako bude postupovať ďalej a akými hodnotami sa bude riadiť. Výsledok koučovacieho rozhovoru alebo rozhovorov sa deje v procese – v ŽIVOTE.

TÍMOVÝ KOUČING

Tímový koučing sa zameriava na zvyšovanie Výkonnosti prostredníctvom rozvoja osobnosti. Je orientovaný na proces, ktorý smeruje tímy K jednotlivým krokom a tie vedú k dosahovaniu Vyšších výsledkov. Napomáha vzájomnému Pochopeniu, uvedomeniu samého seba v Súčinnosti v kolektíve a tým dochádza k Budovaniu excelentného a efektívneho tímu.

KOUČINGOVÝ PROJEKT

Koučovanie je proces, zmeny nastávajú a dejú sa v čase. Výsledok koučovacích aktivít sa uskutočňuje medzi jednotlivými stretnutiami. Na rozhovor potrebujete aktívnu spoluprácu klienta, to znamená, že je ochotný prijať spoluzodpovednosť za stav vecí, situácie, v ktorej sa nachádza. Nepýtame sa, čo spôsobilo problém. Pýtame sa, čo môže spôsobiť riešenie. V transformačnom rozhovore klient hlbšie porozumie svojmu zámeru a získa hodnotový a emocionálny zdroj energie na jeho realizáciu.

 • zvyšuje výkonnosť
 • podporuje kreativitu
 • vzájomné pochopenie
 • využitie potenciálu silných stránok
 • uvedomenie si seba samého
 • prichádzajú nové riešenia
 • spolupráca a rešpekt
 • zvyšuje motiváciu a rozvoj

OBJEDNAJTE SI KOUČING

Prosím kontaktujte nás ohľadom
stretnutia na nezáväznú konzultáciu.
Sami zistíte, či si „sadneme“ a v čom
vám môžeme pomôcť, vypracujeme
projekt na spoluprácu.

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok