EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE

... čas je najvzácnejšia veličina a preto si vážte svoj čas

„Nemám čas“ – „Nestíham“

„Ako to mám
všetko zvládnuť“

“Neviem čo skôr” 

Nedostatok času, množstvo
povinností v práci, neustále nové maily,
pokyny, projekty, dlhý zoznam úloh a RODINA.


Ako to všetko zvládnuť, ako si usporiadať
svoje priority tak, aby som efektívne zvládol
všetky nároky, ktoré dennodenne musím absolvovať.

O čom to bude:

 • ako vnímate time manažment
 • sebapoznanie, ako základ nastavenia priorít v procese plánovania
 • dlhodobé, strednodobé a krátkodobé ciele v súlade, ako dostať veci pod svoju kontrolu
 • ako správne narábať s časom
 • stanovenie metód a postupov
 • eliminácia najčastejších chýb, ktoré robíme
 • prokrastinácia (odkladanie na neskôr)
 • vyrušovanie a jeho vplyv na povinnosti
 • priority v plánovaní s prepojením rodinných aktivít
 • z workshopu si každý účastník odnesie dôkladne zvizualizovaný vypracovaný plán vlastných priorít a úloh

Aj ty patríš medzi tých, ktorý majú k dispozícii len 24 hodín denne? Často si povieš prečo len toľko?  Máš pocit, že čokoľvek robíš, stále nestíhaš si v strese, nervozite a panuje chaos? Od rána do večera pracuješ, riešiš, vybavuješ, hľadáš, nestíhaš? A nakoniec keď príde víkend tak si vyčerpaný, že si nevieš ani oddýchnuť, lebo stále, že ešte niečo som nestihol a … Chýba ti kreativita, tvorivosť, koncepcia, štruktúrovanosť či nápaditosť, inšpirácia?

SI NA SPRÁVNOM MIESTE A PRIDAJ SA

 • ako sa zbaviť stresu a chaosu pri plánovaní
 • jedna z najdôležitejších priorít v plánovaní je...
 • detailná analýza time manažmentu v praxi
 • druhy plánovania a kompetencie v manažmente
 • 7 priorít pri efektívnom koncepčnom plánovaní
 • ako postupovať pri tvorbe osobného časového plánu

EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE

REZERVUJTE SI MIESTO UŽ TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.

Hľadáme riešenia a spôsoby.

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


95
Prejsť na začiatok