OSOBNÝ ROZVOJ

Vzdelávanie je proces uvedomelého a aktívneho získavania, odovzdávanie, sprostredkovanie a utváranie sústavy vedomostí, zručností a schopností človeka. Vzdelávanie je spojené s aktívnou prácou lektora voči človeku, ktorý sa vzdeláva a chce spravidla dosiahnuť nejakého stupňa vzdelania, rozvoja.

Vzdelávanie je v každej fáze nášho života neodmysliteľnou súčasťou, je jedno, či nad tým premýšľame alebo nie. Vzdelávame sa cielene alebo mimovoľne, prostredníctvom okolia, našich skúseností … Potrebu vzdelávania sa nám snažia vštepiť už v rannom detstve. No pokiaľ nie sme sami motivovaní, alebo nás k tomu neprivedú životné skúsenosti, ťažko nás niekto prinúti, aby sme sa ďalej vzdelávali.

PREČO SA VZDELÁVAŤ ?

 • aby ste nezostali stáť na mieste
 • stretávate nových inšpiratívnych ľudí
 • aby ste nezaspali dobu
 • zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti
 • sústrediť sa na nové výzvy a príležitosti
 • získanie nový zručností a návykov
 • môžeme získať spokojný život
 • viem sa spoľahnúť sám na seba
 • zvýšenie kredibility
 • vážiť si príležitosť vzdelávať sa
 • ako aplikovať inovácie v osobnom raste
 • získate nové prístupy a pohľady
 • nezabúdajme tzv. upgrade-ovať myseľ
 • príležitosť zmeniť sny na realitu
 • konkurencie schopnosť na trhu práce
 • flexibilnosť a odolnosť voči prostrediu
 • lepšie finančné ohodnotenie
 • chránim sa pred „podvodmi“
 • lepšia orientácia v pracovnom prostredí
 • kriticky myslieť a argumentovať

Prečo si vybrať naše tréningy / kurzy

 • všetky teoretické vedomosti prepájame s PRAKTICKÝMI úlohami
 • zapájame KREATÍVNE myslenie a zapájame „HRAVOSŤ“
 • využívame FLEXIBILITU vzhľadom daným skutočnostiam
 • akceptujeme JEDINEČNOSŤ každého účastníka
 • vytvárame SYNERGIU a znásobujeme jej účinky v tíme
 • používame NAJNOVŠIE poznatky osobného rozvoja
 • implementujeme PRAKTICKÉ tipy a rady
 • INTERAKTÍVNOU formou dosahujeme dynamiku, otvorenosť
 • učíme ľudí KOMUNIKOVAŤ s rešpektom
 • nezabúdame na EMOCIONÁLNU stránku a jej vplyv v rozvoji
 • každý účastník odchádza s postupnými KROKMI, ako ísť ďalej

REZERVUJTE SI MIESTO

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


"TIPY A RADY, AKO SA STAŤ LÍDROM NOVEJ GENERÁCIE"

15 praktických rád, tipov a podnetov, ktoré môžu byť inšpiráciou, ako sa stať úspešným lídrom novej generácie

Prejsť na začiatok