OD MOTIVÁCIE K ROZHODNUTIU

ako využiť motiváciu k rozhodnutiu

Motivácia je jedným zo základných psychických procesov. Motivácia je vnútorná pohnútka, ktorá podnecuje konanie človeka. Motivácia sa zjednodušene vzťahuje na dosiahnutie určitého cieľa a uspokojenie z jeho dosiahnutia. Kľúčové je dosiahnutie skutočného vnútorného odhodlania. Správna motivácia vedie k rozhodnutiu a k realizovaniu úloh, cieľov, vízií, snov…Robíme rôzne rozhodnutia v rôznej etape nášho osobného či pracovného života.

... aj o tomto to bude:

  • vplyv motivácie na rozhodnutie áno/nie
  • 3 kľúče k motivácii
  • typy motivácií v praxi
  • 10 základných krokov k motivácii
  • čo ovplyňuje naše rozhodnutie
  • ako vnímame rozhodnutie
  • kedy a čo vplýva na naše rozhodnutie
  • je rozhodnutie o zodpovednosti?

Sú rozhodnutia dôležité a závažnejšie a sú rozhodnutia, ktoré robíme automaticky bez toho, aby sme dlhšie premýšľali nad ich realizáciou. Prečo sa tak rozhodujeme, čo zohráva dôležitú úlohu. Veľakrát sa rozhodujeme na základe toho, ako nás to naučili. Napriek vnútornému nesúhlasu prispôsobujeme naše rozhodnutie nášmu okoliu, ľuďom, prostrediu v ktorom žijeme, pracujem.
Ako môže motivácia ovplyvniť naše rozhodnutie tak, aby sme sa skutočne rozhodovali slobodne bez pocitu viny?!

Od motivácie k rozhodnutiu

ROZHODNI SA

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

  • info@mariamellenova.sk
  • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok