MYŠLIENKOVÉ MAPY, ktoré pomáhajú tvoriť

ONLINE tréning

Kreativitou sa rozumie schopnosť človeka vytvárať akékoľvek nové a pôvodné myšlienky, ktoré najprv nepoznal. Patrí medzi základné psychologické kategórie v oblasti myslenia. Znamená tvorivosť, schopnosť hľadať nápady, riešiť problémy novým, neobvyklým spôsobom. Kreativita je jedna z kľúčových kompetencií, ktorá napomáha rozvoju osobného potenciálu k dosahovaniu inovatívnych myšlienok a jedinečných projektov.

„Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva“

(Albert Einstein)

Obsah:

 • vysvetlenie pojmu kreativita
 • ako pracuje náš mozog
 • myšlienkové mapy a ich zmysel a význam
 • návody a rady, ako využívať svoj potenciál
 • odkrývanie vlastného kreatívneho myslenia
 • ako my kreativita môže zmeniť a uľahčiť život
 • 12 tipov, ako naštartovať svoju kreativitu
 • ako a kde hľadať inšpirácie
 • kompetencie budúcnosti a ich využitie
 • každý účastník bude odchádzať s vizualizáciou pomocou myšlienkovej mapy, ktorá bude vyobrazením jeho nastavenia, hodnôt, silných stránok a vízie s konkrétnymi krokmi pre nasledujúce obdobie

ONLINE

termín pripravujeme

27 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok