Moja cesta

Mama a biznis žena, odovzdáva poznatky zo sveta vlastných skúseností. Ako mentor vedie k uvedomeniu si vlastnej SEBAHODNOTY. Miluje to čo robí. Prepojené riešenia a synergia je moja cesta. Pomocou finančného koučingu pomáham ľuďom k zvýšeniu finančného vzdelania .

Ľudskosť

Ľudskosť a komunikácia s rešpektom sú dôležité vlastnosti, ktorými Mária disponuje. Úprimne zdieľa a pomáha, vždy dáva VIAC ako sľúbila. Má rada prácu s ľuďmi, pomáha vykročiť a nebáť sa, lebo aj ona si tým prešla. Medzi základné hodnoty, ktorými sa riadi sú REŠPEKT - POKORA - ÚCTA. Berie ľudí takých akí sú, veď práve tá rôznorodosť je obohatením.

Mentorka a lektorka

Certifikovaná koučka BCTC, konzultantka, mentorka a lektorka s mnohoročnými skúsenosťami, ktoré odovzdáva ďalej. Zdieľa svoje skúsenosti, omyly, úspechy. Našla synergiu, ako prepojiť poznatky z iných biznisov a vytvorila unikátny systém jednotlivých krokov ako na NEXT LEVEL...Osobný rozvoj je neoddeliteľnou súčasťou jej života.

Život

Naučila sa pracovať sama na sebe, prijímať život a tešiť sa z neho. Má rada, keď sa rodina spolu stretne, pretože sú to veľmi cenné okamihy v živote. Vzdeláva sa a zapája do nových projektov a výziev. Už nemá obavy, že to nezvládne. Životné situácie, ktorými si prešla či už zdravotné alebo osobné ju naučili využiť príležitosti a
uchopiť šancu uspieť.

"Musíš si veriť, že všetko zvládneš
a uvidíš veci sa budú diať"

Vzdelanie a odbornosť:

 • Som certifikovanou trénerkou/koučkou jedinenčnej osobnostnej diagnostiky Lumina Learning – Lumina Spark - úžasná typológia osobnosti
 • Absolventka medzinárodne certifikovaného výcviku koučovania, ktorý má medzinárodne uznaný status oficiálneho rozvoja pod hlavičkou International Coach Federation (ICF) - Business coaching — meaning and mechanics of coaching in business v BCTC.
 • Absolventka programu, ktorý má medzinárodne uznaný status oficiálneho rozvoja pod hlavičkou International Coach Federation (ICF) - Medzinárodné certifikované označenie: Approved Program: Coaching work with barriers - powerful questions in stuck situations v BCTC.
 • Neustále odborné vzdelávanie v oblasti finančného sprostredkovania - jednotlivé licencie v NBS pravidelne aktualizované
 • Niekoľko rokov pôsobenia v medzinárodnej korporátnej spoločnosti v oblasti predaja ako obchodník, manažér, tréner predajných a obchodných zručností predaja a kouč.
 • Pôsobenie v sieťovom marketingu ako tréner predajných zručností, biznis mentor a motivátor
 • Pomocou inovatívnych projektov pomáham na základe silných stránok budovať a rozvíjať osobnú značku🚀

REFERENCIE

S Majkou som sa zoznámila na výcviku v koučovaní. Počas tréningov sme sa zamerali na jemnosť, citlivosť, naladenosť, vnímavosť a skúsenosť. Ľudský prístup je základom a neoddeliteľnou súčasťou práce. Majka tieto schopnosti, zručnosti a skúsenosti prirodzene prepája, vďaka čomu som nielen vďačná priateľka, ale aj spokojný klient.
Ing.Helena Klepáčová
Artes
Váš tréning mi dal do budúcnosti veľa poznatkov a praktických zručností v obchodných stretnutiach. Objasnili ste aké sú základné obchodné a predajné zručnosti a ako s nimi pracovať a uplatňovať ich v praxi. Vidieť, že všetko čerpáte zo svojich skúseností, že to nie je teória, ale overené v praxi, zažité a o to je to cennejšie. Ďakujem a
Vanessa
Student
Vzhľadom na moju predchádzajúcu skúsenosť s vyhorením a aktuálny postreh, že niečo u mňa nie je v poriadku bola pre mňa individuálna konzultácia veľmi prínosná. Vďaka vám som pochopila mechanizmus toho ako k vyhoreniu dochádza a akými fázami prechádza. Z celého stretnutia bolo cítiť, že nehovoríte o niečom, čo máte nabifľované, ale že z Vás hovorí Vaša autentická skúsenosť.
Sandra T.
Manager

Prečo využiť tieto šlužby

 • zapájame KREATÍVNE myslenie a zapájame „HRAVOSŤ“
 • využívame FLEXIBILITU vzhľadom daným skutočnostiam
 • akceptujeme JEDINEČNOSŤ každého účastníka
 • vytvárame SYNERGIU a znásobujeme jej účinky v tíme
 • používame NAJNOVŠIE poznatky osobného rozvoja
 • pristupujeme k úlohám ZODPOVEDNE
 • INTERAKTÍVNOU formou dosahujeme dynamiku, otvorenosť
 • učíme ľudí KOMUNIKOVAŤ s rešpektom
 • oceňujeme vzájomnú INTERAKCIU
 • nezabúdame na EMOCIONÁLNU stránku a jej vplyv v rozvoji
 • PROFESIONALITA ako základ úspechu
 • hľadáme spôsoby a RIEŠENIA

CHCEM AKTUÁLNE NOVINKY

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

 • info.mellenova@gmail.com
 • +421 905 824 866

Prejsť na začiatok