Príprava a vedenie hodnotiaceho pohovoru

ONLINE interaktívny tréning

Hodnotiace pohovory sú bežnou a prirodzenou súčasťou v každej firme alebo spoločnosti. Ich cieľom je zhodnotenie činnosti zamestnanca. Hodnotiace pohovory sú dôležitou súčasťou pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Predstavujú totiž jedinečnú príležitosť otvorene sa porozprávať o tom, ako vníma nadriadený vašu prácu a ako ju hodnotíte vy aj vzhľadom na pracovné podmienky, ktoré vám firma poskytuje. Dôležité je pripraviť sa, konštruktívne hodnotiť, spoznať svoju motiváciu a smer, akým sa chcete v práci uberať. Výsledkom hodnotiaceho
pohovoru by malo byť RIEŠENIE.

Obsah:

 • ako zvládať konfliktné situácie
 • AKO profesionálne a nadhľadom sa pripraviť a viesť hodnotiaci pohovor
 • 3 základné piliere v procese
 • komunikácia orientovaná na riešenie
 • motivačné faktory na dosahovanie cieľov
 • práca s tímom a vplyv hodnotiacich pohovorov
 • aké sú princípy efektívnej kontroly
 • 5 zásad, na ktoré nezabúdať
 • AKO na NA TO INAK
 • stratégia 10 bodov
 • každý účastník obdrží zoznam podporných koučovacích otázok ako pomôcku
 • interaktívny tréning , výmena skúseností z praxe, riešime konkrétne situácie, prichádzajú odpovede a riešenia

ONLINE

termín na vyžiadanie

127 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok