Aký význam má spätná väzba

Spätná väzba alebo feedback je: systémová väzba, pri ktorej sa časť výstupu niečoho vracia naspäť do vstupu (najčastejšie s cieľom riadenia alebo udržania výkonu). V oblasti psychológie a komunikácie je spätná väzba ako:

– spätné pôsobenie konania na konajúceho

– reakcia, ktorá niekomu ukazuje, že bolo nejaké správanie, vyjadrenie a pod. pochopené komunikačným partnerom

– informácia o tom, či (resp. do akej miery) isté správanie dosiahlo svoj cieľ

Čo vlastne spätná väzba je?

Je to akákoľvek reakcia alebo ak chcete, odpoveď na našu akciu.

Dôležité je zmeniť spôsob nazerania na negatívnu spätnú väzbu. Práve ona nám dáva priestor na zlepšenie. Na spätnú väzbu sa  pozerajte s nadhľadom a s pocitom, že nám má niečo dať, berte ju ako DAR, ktorý vám prináša nápady, inšpirácie a príležitosť, ako robiť veci lepšie, zábavnejšie na vyššej úrovni.Na spätnú väzbu môžeme reagovať rôzne. Ak nás niekto pochváli, tak sme spokojní, nadšení a plní energie. Súhlasíte? Určite áno. Zo skúseností viem, že na pozitívnu spätnú väzbu rýchlo zabudneme a sústredíme sa na kritickú časť spätnej väzby. Jack Canfield hovorí, že kľúčová je práve naša reakcia na spätnú väzbu. To, ako sa zachováme nás totiž buď posunie alebo vzdiali od našich cieľov.

Dôležité je vedieť prijať akúkoľvek spätnú väzbu, reagovať na ňu, pretože to čo bude potom nasledovať je len na nás, či sa posunieme ďalej alebo budeme stagnovať. Na druhej strane je dôležité, ako je spätná väzba podaná, prezentovaná a vzájomne odkomunikovná. Jeden z podstatných faktorov pozitívneho účinku spätnej väzby je ten, kto dáva spätnú väzbu – kolega, manažér, šéf, …

Pozrieme sa na niekoľko základných faktorov, ktoré ovplyvňujú dopad, účinok spätnej väzby:

1.) NEÚTOČTE na osobu a pomenujte správanie

Veľmi častým javom pri zadávaní spätnej väzba je tzv. útočenie, čo všetko nezvládol, nestihol, nespravil správne, nedodržal a mnoho iného. Treba mať na pamäti, že konštruktívna kritika, prinesie pozitívne výsledky a riešenia.

2.) NEPOUŽÍVAJTE „ale“

Veľmi často počúvam pochvalu „toto bolo výborne zvládnuté, ALE toto by si mohol spraviť“… čo si z tohto zapamätáte? To pozitívne pred ALE, alebo to čo nasleduje? Väčšina odchádza s negatívnou informáciou, na ktorú sa sústreďuje. V tomto prípade je dôležité zvoliť správnu formu, ako motivovať a hľadať riešenia pre rozvoj a nové nápady k realizácii. Viac možností riešime na seminároch, ktorú sú venované práve tejto oblasti.

3.) BUĎTE POKOJNÝ A KONŠTRUKTÍVNY

Veľmi dôležitý faktor pri komunikácii v rámci spätnej väzby je nájsť si dostatok ČASU, zachovať pokoj a zvoliť vhodnú formu vzájomného stretnutia. Nepodliehajte emóciám, ktoré môžu ovládnuť celý priebeh konverzácie. Emócie sa prejavia v našom tóne i neverbálnej komunikácii tak silno, že na druhú osobu to môže pôsobiť ako útok. V takýchto prípadoch sa uzavrie, alebo sa začne brániť. Veľmi často vzniká napätie a prichádza ku konfliktom a nedochádza k požadovanému výsledku.

 Z vlastnej skúsenosti odporúčam dodržiavať niekoľko zásad pri spätnej väzbe:

  • PRÍPRAVA jednej aj druhej strany na stretnutie pri konfrontácii
  • STANOVENIE si priorít, čo chceme prerokovať
  • CIEĽ spätnej väzby – prichádzajú nápady, riešenia

AKO správne PODAŤ a PRIJAŤ spätnú väzbu detailne rozoberáme a interaktívne riešime, na základe praxe,  prepájame teóriu so  skúsenosťami na našich  seminároch.

Napíšte nám

Mgr. Mária MELLENOVÁ

IČO: 40 349 934

DIČ: 1020096528

 

  • +421 905 824 866
  • info@mariamellenova.sk
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Spätná väzba ako dar.