EFEKTÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA

Počas celého života sa stretávame so spätnou väzbou dennodenne doma, v práci, s priateľmi i v škole. Je nevyhnutnou súčasťou a pomáha k skvalitneniu nášho prejavu, vzájomného pochopenia, zvyšovaniu efektivity a výkonnosti a posilňuje budovanie tímov. Základom správneho pochopenia je AKO spätnú väzbu interpretujeme a na druhej strane AKO ju dokážeme prijať.

O čom to bude:

 • Spätná väzba = feedback – význam a dopad
 • základné predpoklady kvalitnej spätnej väzby (SV)
 • Ako adekvátne podať spätnú väzbu, vďaka ktorej sa posuniete ďalej a vyhnete sa zbytočným konfliktom
 • ako pomocou koučovacích otázok dosiahnuť kvalitnú SV
 • 3 základné body pri štruktúre
 • komunikácia orientovaná na riešenie
 • stratégia 10 bodov efektívnej spätnej väzby
 • kladná a záporná SV vo vnímaní rôznych typov osobnosti
 • SV, ako fenomém k vyššiemu výkonu a rozvoju
 • princípy stanovenia si cieľov pri SV
 • získate podporný zoznam koučovacích otázok, ako pomôcka v praxi a návod, ako sa pripraviť na priebeh poskytnutia spätnej väzby tak, aby priniesla očakávaný výsledok
 • UPOZORNENIE: kvalitná a profesionálna spätná väzba môže zmeniť zásadne vašu kariéru🚀

Čo vám napadne, ked počujete slovo FEEDBACK – spätná väzba? Ako to vnímate z pohľadu zamestnanca a z pohľadu nadriadeného? Prečo je dobré a vhodné pozrieť sa na to z rôznych uhlov pohľadu? Čo tým vôbec získam? Aký to má zmysel a dôsledok? Aké faktory ovplyvňujú nielen priebeh ale hlavne výsledok hodnotiaceho rozhovoru? 

 • ako komunikovať a viesť hodnotiaci rozhovor so 4 typmi
 • 3 typy rozhovorov v rámci spätnej väzby
 • čo je to spätná väzba vo vzťahu ku kariére
 • ja vidím - ty vidíš = je to ten istý obraz?
 • od konfliktu k porozumeniu - pyramída- toxicita
 • 9 pozícií konfliktu a vplyv na fungovanie úspešného tímu

ZAREGISTRUJTE SA ➡

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info.mellenova@gmail.com
 • +421 905 824 866

Prejsť na začiatok