EFEKTÍVNA SPÄTNÁ VÄZBA

Celodenný ONLINE tréning

Počas celého života sa stretávame so spätnou väzbou dennodenne doma, v práci, s priateľmi i v škole. Je nevyhnutnou súčasťou a pomáha k skvalitneniu nášho prejavu, vzájomného pochopenia, zvyšovaniu efektivity a výkonnosti a posilňuje budovanie tímov. Základom správneho pochopenia je AKO spätnú väzbu interpretujeme a na druhej strane AKO ju dokážeme prijať.

Obsah:

 • Spätná väzba = feedback – význam a dopad
 • základné predpoklady kvalitnej spätnej väzby (SV)
 • Ako adekvátne podať spätnú väzbu, vďaka ktorej sa posuniete ďalej a vyhnete sa zbytočným konfliktom
 • ako pomocou koučovacích otázok dosiahnuť kvalitnú SV
 • 3 základné body pri štruktúre
 • komunikácia orientovaná na riešenie
 • stratégia 10 bodov SV
 • kladná a záporná SV vo vnímaní rôznych typov osobnosti
 • SV, ako fenomém k vyššiemu výkonu a rozvoju
 • princípy stanovenia si cieľov pri SV
 • získate podporný zoznam koučovacích otázok, ako pomôcka v praxi a návod,
  ako sa pripraviť na priebeh poskytnutia spätnej väzby tak, aby priniesla očakávaný výsledok
 • spätná väzba môže zmeniť vašu kariéru

ONLINE

pripravujeme

127 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok