patrí medzi ďalšie moderné nástroje na meranie osobnosti, ktorý je v súčasnosti používaný vo firemnom prostredí a poradenstve. Využíva silu osobnosti a podporuje k využívaniu plného potenciálu ľudských schopností. Facet5 je metóda špeciálne navrhnutá psychológiou, opierajúca sa o psychologickú teóriu 5 faktorov osobnosti „Big5“

  • umožňuje v zrozumiteľnom jazyku porozumieť jednotlivým úrovniam chovania ľudí
  • je to nástroj pozitívne prijímaný jednotlivcami, tímami a spoločnosťami
  • ukazuje, ako sa ľudia odlišujú v chovaní, motivácii a postojoch v rôznych pracovných modeloch a ukazuje, aké zmeny môžu dosiahnuť
  • umožňuje efektívne riadenie ľudského kapitálu od prijímacieho konania až po ukončenie pracovného vzťahu
  • je využiteľný pre optimálnu adaptáciu nového zamestnanca, pri rozvoji lídrov, v talent manažmente
  • prispieva k vytváraniu pracovných tímov ako efektívne riadiť ľudský kapitál

5 základných „stavebných kameňov“ OSOBNOSTI VÔĽA

VÔĽA

ENERGIA

NÁKLONNOSŤ

KONTROLA

EMOCIONÁLNOSŤ

FACET5 poskytuje rámec, ktorý umožňuje ľuďom preskúmať a posilniť svoje vlastné jedinečné vlastnosti. Je prezentovaný pozitívne a jeho presnosť je upokojujúca a umožňuje ľuďom, aby sa so zisteniami stotožnili veľmi rýchlo. Poukazuje ľuďom, ako môžu pracovať na rozvoji stratégií zvládania a prekonávania problémov prostredníctvom svojich prirodzených silných stránok. Týmto spôsobom si ľudia môžu nájsť svoje vlastné riešenia a mať väčšiu vieru a dôveru v ich neustálu schopnosť pokračovať v napĺňaní svojho dlhodobého potenciálu.

Facet5 bol špeciálne navrhnutý na použitie na pracovisku, jeho univerzálna príťažlivosť spočíva v základných pravdách, ktoré odhaľuje: skúma a vysvetľuje stavebné kamene osobnosti, ktoré robia každú osobu jedinečnou a pomáha ukázať, ako tieto prvky ovplyvňujú reakcie, správanie a osobné interakcie 

Pomáha ľuďom lepšie komunikovať, porozumieť druhým a rozvíjať správanie, ktoré vedie k realizovaniu vlastného potenciálu. Takýmto spôsobom je Facet5 rovnako dôležitý pre podporu mindfulness a osobnostného rozvoja

ODHALTE SILU OSOBNOSTI

Profil, ktorý odhalí a ukáže jednotlivé
faktory osobnosti v rámci výberu, integrácie,
rozvoja a efektívnej komunikácie.

  • info@mariamellenova.sk
  • +421 905 824 866

Prejsť na začiatok