Interaktívny tréning o hlavných zásadách úspešného tímu

Základným nástrojom rozvoja charakteru sú silné stránky človeka. Každý človek sa zamýšľa nad sebou, ale aj nad svojimi blízkymi, známymi, kolegami, priateľmi, zamestnancami. Láka nás zistiť a poznať povahové vlastnosti, schopnosti i charakter človeka, lebo práve od nich závisí, ako človek premýšľa, ako prežíva situácie, aké má motívy svojich činov, kde má hranice svojich možností.

Čo sa dozviete:

 • čo sú to silné stránky osobnosti a ako si vyberať ľudí do tímu
 • prečo a aký význam majú pre náš život
 • ako vplývajú na naše premýšľanie a aktivity
 • do akej miery ovplyvňujú naše správanie a konanie
 • ako zlepším komunikáciu s inými ľuďmi
 • ako zefektívniť fungovanie tímu
 • čo je pre mňa dôležité v zvyšovaní efektivity a ako to dosiahnuť
 • prečo reagujem tak alebo tak
 • poznáme rôzne osobnosti – prirodzená, každodenná a prehnaná
 • čo získam, ak to budem vedieť „rozmeniť na drobné“
 • pomocou aplikácie Lumina Splash si vyplníme individuálny osobnostný profil - som vhodný do tohto tímu, čo mi to napovie?
 • budete odchádzať zo silne emotívnym zážitkom a sebapoznaním vlastného JA v interakcii s ostatnými ľuďmi

ONLINE

pripravujeme

Ak si budujeme TÍM od úplného začiatku sme vo výhode, nakoľko si vieme jasne stanoviť kritéria a požiadavky pri výbere potenciálnych uchádzačov. Je to skutočne TAK? Je to skutočne TAK alebo NIE?  Je lepšie mať už zabehnutý tím a ja vstupujem ako manažér do tímu alebo je to problém? Aj na takéto situácie nájdeme odpovede a riešenia? 

 • úspech jednotlivca je základom úspechu celého tímu
 • stanovíme si základné kritéria na základe osobnostného profilu
 • naučíme sa využívať typológiu v prospech rastu tímu
 • 5 krokov ako vybudovať rozvíjajúci sa tím
 • systém práce a pravidlá v tíme....
 • čoho sa vyvarovať pri budovaní tímu

AKO VYBUDOVAŤ ÚSPEŠNÝ TÍM

Bežná cena za tréning:

Zvýhodnená cena:

CHCEM NOVINKY

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok