Interaktívny tréning o hlavných zásadách TEAM LEADERa

Často si kladieme otázky: Kde nájdem tých správnych ľudí do tímu? Ako vybudujem skutočne úspešný tím?… Základným nástrojom rozvoja charakteru sú silné stránky človeka. Každý človek sa zamýšľa nad sebou, ale aj nad svojimi blízkymi, známymi, kolegami, priateľmi, zamestnancami. Láka nás zistiť a poznať povahové vlastnosti, schopnosti i charakter človeka, lebo práve od nich závisí, ako človek premýšľa, ako prežíva situácie, aké má motívy svojich činov, kde má hranice svojich možností.

Čo sa dozviete:

 • čo sú to silné stránky osobnosti a ako si vyberať ľudí do tímu
 • prečo a aký význam majú pre náš život
 • ako vplývajú na naše premýšľanie a aktivity
 • do akej miery ovplyvňujú naše správanie a konanie
 • ako zlepším komunikáciu s inými ľuďmi
 • ako zefektívniť fungovanie tímu
 • čo je pre mňa dôležité v zvyšovaní efektivity a ako to dosiahnuť
 • prečo reagujem tak alebo tak
 • poznáme rôzne osobnosti – prirodzená, každodenná a prehnaná
 • čo získam, ak to budem vedieť „rozmeniť na drobné“
 • pomocou aplikácie si vyplníme individuálny osobnostný profil - som vhodný do tohto tímu, čo mi to napovie?
 • budete odchádzať zo silne emotívnym zážitkom a sebapoznaním vlastného JA v interakcii s ostatnými ľuďmi

Ak si budujeme TÍM od úplného začiatku sme vo výhode, nakoľko si vieme jasne stanoviť kritéria a požiadavky pri výbere potenciálnych uchádzačov. Je to skutočne TAK? Je to skutočne TAK alebo NIE?  Je lepšie mať už zabehnutý tím a ja vstupujem ako manažér do tímu alebo je to problém? Aj na takéto situácie nájdeme odpovede a riešenia? 

 • úspech jednotlivca je základom úspechu celého tímu
 • stanovíme si základné kritéria na základe osobnostného profilu
 • naučíme sa využívať typológiu v prospech rastu tímu
 • 5 krokov ako vybudovať rozvíjajúci sa tím
 • systém práce a pravidlá v tíme....
 • čoho sa vyvarovať pri budovaní tímu
 • ste MANAŽÉR TEAMU alebo TEAM LEADER ????

CHCEM ÚSPEŠNÝ TÍM

Vyplňte prosím formulár

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

 • info.mellenova@gmail.com
 • +421 905 824 866

Prejsť na začiatok