Vyhorenie alebo vynudenie

Celodenný interaktívny tréning

Vyhorenie je dôsledok nerovnováhy medzi profesijným očakávaním a profesijnou realitou, medzi ideálmi a skutočnosťou. Najdôležitejším znakom je spomínaný chronický stres vychádzajúci z pracovnej činnosti, ktorý môže byť sprevádzaný ďalšou záťažou z osobného života, sociálneho i fyzického okolia. Syndróm vyhorenia sa často zamieňa za stres. Zatiaľ čo stres môžete dostať pod kontrolu, vyhorenie je oveľa závažnejšie. Dominuje pocit únavy, vyhorený je nepriateľský a dokonca aj agresívny, objavujú sa pocity depresie a beznádeje.

Obsah:

 • čo je to vyhorenie, ako vzniká a jeho prejavy
 • jednotlivé fázy vyhorenia
 • symptómy vyhorenia
 • 10+ základných príznakov vyhorenia a ich prejavy
 • priebeh vyhorenia a detailná analýza
 • VIA - Values in Action, čiže hodnoty v pohybe
 • definujte svoje silné stránky a ich využitie
 • najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú môj stav
 • psychohygiena a ako sa brániť pred vyhorením
 • každý účastník bude odchádzať s vizualizáciou – čo, prečo, ako a kedy.

BRATISLAVA

19. 11. 2020

157 €

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok