Ochrana osobných údajov


Ochranu osobných údajov berieme vážne. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Zásady ochrany osobných údajov

Na stránke www.mariamellenova.sk mi poskytujete vaše osobné údaje. Zaväzujem sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v súlade s aktuálnymi predpismi o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Moje kontaktné údaje: 

  • Mgr. Mária Mellenová
  • Email: info.mellenova@gmail.com
  • IČO: 40349934, DIČ: 1020096527
  • Číslo živn. registra: OÚ Nové Zámky, 404-21136

Adresa našej webovej stránky je: https://www.mariamellenova.sk.

Aké osobné údaje spracúvam

A. Osobné údaje z kontaktných formulárov

V kontaktných formulároch na mojich stránkach ma môžete požiadať o viac informácií o produktoch a službách, ktoré ponúkam. Aby som Vám mohla žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujem spracovať nasledovné kontaktné osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo za účelom informovania o stave objednávky

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných  platených službách (napr. prihlášky na školenie, kurzy, koučing, mentoring a konzultácie) nie je možné zrušiť, lebo je súčasťou poskytovaných služieb.

B. Zasielanie informačných mailov

Informačné maily ohľadom mojich aktivít v oblasti koučingu, mentoringu a kurzov, školení vám budem zasielať výhradne iba na základe vášho súhlasu. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošlem na váš email, čím zabezpečujem kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí vám. Tento súhlas je dobrovoľný  a môžete ho kedykoľvek odvolať  písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Osobné údaje zadávané v žiadosti o odber newslettera na webstránke mariamellenova.sk:

meno, e-mailová adresa – doručovanie marketingových informácií, ktoré sú súčasťou newslettera (nie affiliate ponúk), o ktoré ste prejavili záujem pri udelení vášho súhlasu. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel do odvolania vášho súhlasu, no max. po dobu 5 rokov.

C. Štatistické údaje sledovanosti stránky

Moje webové stránky využívajú súbory cookies. Údaje, ktoré zbieram prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Viac o tom, ako využívam cookies nájdete nižšie v tomto texte.

Nespracovávam osobné údaje ani neposkytujem svoje služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu mojich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

Cookie

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Existujú a aj my využívame viacero druhov cookies – tie, ktoré si vyžaduje technické fungovanie webstránky ako aj tie, ktoré vás teoreticky môžu identifikovať a ktoré právna prax označuje za osobný údaj.  Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o váš osobný údaj.

Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Právnici to nazývajú profilovanie zákazníkov. Pre vás to má tú výhodu, že vám prídu e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. V kocke, na základe tohto systému vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu vašich záujmov.

Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača.

Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť “zapamätať”, vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

 

Pre aké účely osobné údaje spracovávam

Ak prejavíte záujem o moje produkty a služby, o osobné stretnutie, alebo máte dotaz ohľadne mojich služieb, spracúvam Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 1A na právnom základe – Oprávnený záujem.

Ak sa rozhodnete používať moje platené služby na základe zmluvy, evidujem vami poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy na právnom základe – Plnenie zmluvy a iba za účelom splnenia záväzkov poskytovaných služieb.

Pre zasielanie informačných mailov evidujem minimálne údaje (email) a to na právnom základe – Súhlas. V používaných cookies sú vaše osobné údaje anonymizované. 


Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom
  • práva na opravu,
  • právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov
  • máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese môjho sídla, prostredníctvom elektronickej adresy info@mariamellenova.sk,  alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha, a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, môj podpis a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice.

Upozorňujem vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musím rešpektovať. 

Doba uchovávania údajov

Vaše osobné údaje získané cez kontaktné formuláre na stránkach spracovávam počas poskytovania žiadanej služby. Osobné údaje, spracúvané z dôvodu objednávky služieb uchovávam 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania (príp. do namietania oprávneného záujmu prevádzkovateľa) je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu.

Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

 

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy; na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť ďalej spracovávať.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

Mgr. Mária Mellenová email: info@mariamellenova.sk

 

Všeobecné obchodné podmienky – školenia, kurzy a semináre

Čl. I VŠEOBECNÝ ÚVOD

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú: 
– práva a povinnosti Mgr.  Mária Mellenová .,
IČO: 40 349 934, so sídlom 94131 Branovo 116,
– podmienky poskytovania služieb, a to vo forme školení, kurzov, seminárov.
2. Pre účely týchto VOP sú pojmy „školenie, kurz, seminár “ zadefinované nasledovne:
– „školenie“- ide o odborné štúdium zabezpečené formou prednášky spojené s diskusiou na danú tému
– „kurz“- viacdňové školenie,
– „seminár“- ide o aktivity spojené so vzdelávaním, sústredené na špecifický predmet vzdelávania, pričom účastníci (užívatelia) počúvajú prednášajúceho lektora. Sústreďujú sa na špecifický predmet vzdelávania. Účastníci nemajú len pasívnu úlohu, pretože diskusia je významnou súčasťou týchto podujatí. S ohľadom na použitie diskusných metód ide o panelovú diskusiu, diskusiu za okrúhlym stolom, kolokvium, skupinovú diskusiu a skupinové interview.

 

Čl. II PREDZMLUVNÉ A ZMLUVNÉ VZŤAHY

1.) Poskytovateľ poskytuje užívateľovi konkrétne služby na základe zmluvy uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
2.) Zmluva medzi poskytovateľom a užívateľom je uzavretá zaplatením kúpnej ceny užívateľom uvedeným na predfaktúre vystavenej poskytovateľom, a to na základe prihlášky užívateľa (predzmluvný vzťah).
3.) Ďalej môže dôjsť k uzavretiu zmluvy aj zaplatením kúpnej ceny v hotovosti priamo na mieste, pokiaľ to umožní kapacita konkrétneho školenia, kurzu, seminára.
4.) Uzatvorením zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa bodu 2. a 3. tohto článku sa stávajú VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú záväzné medzi zmluvnými stranami.

 

Čl. III CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

1.) Užívateľ, ktorý sa zaregistruje na webovom sídle firmy https://www.mariamellenova.sk/ za účelom vykonávania marketingu, bude pri kúpnej cene zvýhodnený v prípadoch určených poskytovateľom. 
2.) Kúpna cena uvedená v predfaktúre je cena za užívateľom uvádzaný počet účastníkov pre zvolené školenie, kurz, seminár, koučing a mentoring.
3.) Cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa prístupného na jeho webovom sídle https://www.mariamellenova.sk/ a to ku každému konkrétnemu školeniu, kurzu, semináru alebo koučingu.
4.) Predfaktúra vystavená poskytovateľom na základe prihlášky bude poslaná užívateľovi na ním udanú mailovú adresu najneskôr do 24 hodín od podania prihlášky.
5.) Po úhrade ceny uvedenej v predfaktúre vystaví poskytovateľ užívateľovi konečnú faktúru a preukázateľne ju doručí užívateľovi (poštou na adresu uvedenú užívateľom alebo osobne na školení, kurze, seminári), a to za predpokladu, že sa školenie, kurz alebo seminár uskutočnil.
6.) Úhradou kúpnej ceny sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet poskytovateľa uvedený v predfaktúre alebo úhrada ceny v hotovosti.
7.) Poskytovateľ je oprávnený meniť cenu z dôvodu zmeny termínu a/ alebo miesta konania a/ alebo z dôvodu zabezpečenia adekvátnej náhrady lektora v prípade indispozície pôvodne uvedeného lektora.
8.) Zmena ceny bude užívateľom oznámená elektronicky jej zverejnením na webovom sídle poskytovateľa https://www.mariamellenova.sk/ a zároveň prostredníctvom e-mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu užívateľa (dotknutého užívateľa).
9. Dotknutý užívateľ (taký, ktorého sa zmena ceny týka) má právo od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť, a to písomne formou mailom (na mailovú adresu info@mariamellenova.sk) najneskôr do desiatich dní odo dňa oznámenia o zmenách. V takomto prípade zmluva zaniká okamihom doručenia „oznámenia dotknutého užívateľa o odstúpení od zmluvy v dôsledku nesúhlasu so zmenami- zmena ceny“ na adresu poskytovateľa (poštovú alebo mailovú). Pri takomto odstúpení sa užívateľovi vráti celá uhradená cena, samozrejme za predpokladu, že ešte neboli poskytnuté služby (neprebehlo školenie, seminár alebo kurz, na ktorom sa dotknutý užívateľ zúčastnil).

 

Čl. IV PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Užívateľ je povinný:
– počas školenia, kurzu, seminára riadiť sa pokynmi  poskytovateľa;
– poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne zabezpečenie konkrétneho školenia kurzu, seminára.
2. Užívateľ je povinný užívať služby v súlade s týmito VOP, platnými právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa.
3. Porušenie VOP užívateľom oprávňuje poskytovateľa k okamžitému prerušeniu poskytovania služieb, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. Oznámenie o tejto skutočnosti preukázateľne pošle poskytovateľ bez zbytočného odkladu užívateľovi v písomnej forme na adresu uvedenú známu mailovú adresu užívateľa a zároveň najneskôr do 5 pracovných dní ho potvrdí v písomnej forme. 
4. Užívateľ je povinný pri registrácii uviesť pravdivé a správne údaje a oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny poskytnutých údajov mailom na adresu info@mariamellenova.sk
5. Poskytovateľ je povinný: 
– poskytovať aktuálne informácie o školeniach, kurzoch, seminároch,  ako i oznamovať zmeny
– súvisiace s konkrétnym uhradeným školením, kurzom, seminárom priamo dotknutým užívateľom podľa týchto VOP,
– vrátiť užívateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté služby podľa týchto VOP

 

Čl. V ZMENA SLUŽIEB

1. V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú poskytovateľovi zabezpečiť školenie, kurz, seminár, alebo lektora podľa uzavretej zmluvy, je poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu dotknutému užívateľovi na ním uvedenú mailovú adresu. 

2. Dotknutý užívateľ (taký, ktorého sa zmena týka) má právo od zmluvy s poskytovateľom odstúpiť, 
Pri takomto odstúpení sa užívateľovi vráti celá uhradená cena, samozrejme za predpokladu, že ešte neboli poskytnuté služby (neprebehlo školenie, seminár alebo kurz, na ktorom sa dotknutý užívateľ zúčastnil alebo sa nedohodli na náhradnom termíne).

3. V nadväznosti na bod 1. tohto článku poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť školenie, kurz, seminár v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho vzdelávacieho podujatia.

4. Oznámenie o zrušení zašle poskytovateľ dotknutým užívateľom najneskôr dva pracovné dni pred termínom začatia školenia, kurzu, seminára.

5. Pri zrušení školenia, kurzu, seminára zo strany poskytovateľa bude všetkým užívateľom uhradená cena obratom vrátená na ich účet.

 

Čl. VI ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ODSTUPNÉ

Školenia, kurzy, semináre: 
1. Užívateľ má právo i bez existencie dôvodov uvedených v týchto VOP kedykoľvek pred začatím školenia, kurzu, seminára od zmluvy odstúpiť, a to oznámením (zaslaným na mailovú adresu poskytovateľa info@mariamellenova.sk.
2. Pri odstúpení od zmluvy je užívateľ povinný uhradiť poskytovateľovi nasledovné odstupné (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu):
– 0 % z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy najneskôr 4 pracovné dni pred termínom začatia školenia, kurzu, seminára,
– vo výške 100% z ceny školenia, ak užívateľ odstúpi od zmluvy 3 pracovné dni a menej pred termínom začatia školenia, kurzu, seminára.
3. Spôsob zúčtovania bez odstupného: Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude uvedená výška zaplatenej predfaktúry a výška vrátenej zálohy užívateľovi. 
4. Spôsob zúčtovania s odstupným: Poskytovateľ vystaví užívateľovi faktúru, na ktorej bude uvedená výška zaplatenej predfaktúry, výška vrátenej zálohy užívateľovi a 100% odstupné. 
5. V prípade, že užívateľ alebo osoby, v prospech ktorých užívateľ školenie, kurz, seminár uhradil, sa nezúčastnia školenia, kurzu, seminára z akéhokoľvek dôvodu, nemá užívateľ nárok na vrátenie ceny za školenie. 

Čl. VII OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV FYZICKÝCH OSÔB JEDNOTLIVCOV

1. Osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov sú spracúvané poskytovateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”). 
2. V predzmluvných vzťahoch (prihláška) a zmluvných vzťahoch (zmluva uzavretá úhradou kúpnej ceny) sa podľa zákona o ochrane osobných údajov súhlas fyzickej osoby jednotlivca (dotknutej osoby) nevyžaduje. Prihláška je vlastne prejavom slobodnej vôle a osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne. 
3. Užívateľ uvádza v prihláške pre poskytovateľa nasledovné osobné údaje: titul, meno a priezvisko, adresa, doručovacia adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, zamestnávateľ, a to za účelom fakturácie na základe zmluvy 

Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a užívateľom neupravené VOP sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
2. Aktuálne VOP strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novších VOP. 
3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovom sídle poskytovateľa https://www.mariamellenova.sk/
4. Spory medzi zmluvnými stranami sa budú v prvom rade riešiť vzájomnou dohodou a až následne, ak nedôjde k dohode, pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
5. Akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese poskytovateľa.

Podmienky aktuálne platné od 1. 6. 2020

 

 

Prejsť na začiatok