na základe profilovania je vynikajúci nástroj pre Váš rozvoj a rast. Vďaka detailnej analýze profilu osobnosti sa oveľa rýchlejšie a efektívnejšie dostanete k cieľu.

Jedná sa o kombináciu osobnostného profilu na základe dotazníka, ktorý funguje na princípoch psychometriky a koučovacieho prístupu tak, aby sme otvorili vaše súčasné mentálne nastavenie, hodnoty, emócie a motiváciu. Využijeme silné osobnostné stránky a analyzujeme, čo vás môže brzdiť a naopak, čo akcelerovať vpred. 

Pomáhame rásť JEDNOTLIVCOM, aby vaše TÍMY AKCELEROVALI.

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

  • info@mariamellenova.sk
  • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok