VPLYV "FARIEB" NA ÚSPECH V PREDAJI

pomocou farebnej typológie odhalíme úspech v biznise

Vďaka detailnej analýze profilu osobnosti sa rýchlejšie a efektívnejšie dostanete k cieľu, k lepšej synergii, vyššej výkonnosti a profesionalite.

Jedná sa o kombináciu osobnostného profilu na základe dotazníka, ktorý funguje na princípoch psychometriky a koučovacieho prístupu tak, aby sme otvorili vaše súčasné mentálne nastavenie, hodnoty, emócie a motiváciu. Využijeme silné osobnostné stránky a analyzujeme, čo vás môže brzdiť a naopak, čo akcelerovať vpred. 

Pomáhame rásť JEDNOTLIVCOM,

aby vaše TÍMY AKCELEROVALI.

 • prečo farby zohrávajú dôležitú súčasť na život a biznis
 • charakteristika jednotlivých aspektov podľa farieb
 • detailné rozpoznanie na základe 8 aspektov
 • detailná analýza vašich 3 osobností
 • 24 základných kvalít, ktoré vplývajú na náš výkon
 • ako môžem ovplyvniť svoje kvality a ich prínos

Typ osobnosti označuje psychologickú klasifikáciu rôznych typov jednotlivcov. Typy osobnosti sa niekedy odlišujú od osobnostných rysov, pričom posledné uvedené zahŕňajú menšiu skupinu tendencií správania. Najčastejšia a najznámejšia je farebná typológia osobnosti, ktorá rozdeľuje ľudí do 4 základných komunikačných štýlov - modrý, zelený, žltý a červený typ.
Na tomto kurze si povieme OVEĽA viacej o 8 aspektoch rozdelených do základných 24 kvalít osobnosti, ktoré sa prejavujú v 3 rôznych typoch osobnosti. Zdá sa vám to zložité 😮. Prihláste a zažite túto atmosféru s nami.

ONLINE

9. 11. 2021

AKCIA

 • ako využívame štyri farebné archetypy v praxi
 • čo je to farebná mandala a ako sa orientovať
 • silné a možné slabé stránky
 • tri pohľady na to, kto ste
 • rozpoznanie detailov a podobností
 • práca s vašim protikladom
 • ako pracovať so zrkadlovým obrazom
 • vaše komunikačné preferencie
 • ako vytvoriť vysokovýkonný tím

PONUKU pre TÍMY pripravujeme na základe konzultácie oboch zúčastnených strán podľa požiadaviek. Jedná sa o detailné spracovanie požiadaviek a očakávaní.
Cena tréningu je stanovená na základe nasledujúcich faktorov - počet zúčastnených, príprava detailných profilov účastníkov, časový rámec, individuálne konzultácie, koučing, follow up...

Individuálny tréning

Vplyv FARIEB NA ÚSPECH V PREDAJI

Bežná cena kurzu: 97 EUR

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ

Získajte nové skúsenosti a poznatky
z jednotlivých segmentov vzdelávania,
ktoré prispievajú k vyššej efektivite,
spokojnosti a úspechu.

Rešpektujeme JEDINEČNOSŤ
každého klienta a pomáhame rozvíjať
potenciál interaktívnou formou, čo vedie
k profesionalite, rešpektu a sebapoznaniu.
Hľadáme riešenia a spôsoby.

Počet miest je limitovaný

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok