Meria konkrétne kvality v rámci pracovného prostredia a pracovných pozícií. Je východiskom pre sebapoznanie, definovanie potenciálu, talent manažmentu, výberu zamestnancov a kariérneho plánovania, poskytnutia spätnej väzby, rozvoj leadershipu, budovanie kultúry a otvorenej komunikácie.

VYBUDUJE
VZŤAH

splash2

ZLEPŠUJE SPOLUPRÁCU

VYSOKO INTERAKTÍVNA

HODNOTOVÁ
ROZMANITOSŤ

ZVYŠUJE
PRODUKTIVITU

splash2

ŽIADNE
NÁLEPKOVANIE

LUMINA SPARK – základný model

Je nová generácia profesionálneho ROZVOJOVÉHO nástroja, ktorý podporuje jednotlivcov, tímy a spoločnosti, aby pracovali efektívnejšie a dosahovali lepšie výsledky.

Je unikátom medzi psychometrickými nástrojmi, pretože sa vyhýba STEREOTYPOM. Poskytuje interaktívny farebný rámec pre lepšie sebapoznanie a pomáha identifikovať ako zlepšiť pracovné vzťahy s ostatnými.

Použitím modelu Lumina Spark odhalíte mnohé spôsoby, AKO môžete v pracovnom prostredí fungovať EFEKTÍVNE a využiť naplno POTENCIÁL.

 • využitie potenciálu ľudskej rôznorodosti
 • aby prácu robili preto, že ju chcú urobiť a nie musia
 • rozvíja silné stránky nekonvenčným spôsobom
 • meria úroveň jednotlivých 24 kvalít s opačným aspektom
 • paradoxne využívame situačne obidva aspekty
 • meria 3“osobnosti“ - prirodzená, každodenná a prehnaná
 • je OSOBNÁ – mení zastarané psychometrické stereotypy
 • ľahko zapamätateľná – má hĺbku a detail
 • vytvára intervencie zamerané na výsledky, zodpovednosť a rozvoj
 • je inšpiratívna – akceptuje protiklady, vytvára konštruktívne a motivujúce prostredie pre prejavenie potenciálu

AKO TO FUNGUJE:

– vyplníte on-line dotazník Lumina Learning
– získate personalizovaný 38 stranový PORTRÉT
– detailná analýza portrétu zameraná na rozvoj
   kompetencií JEDNOTLIVCOV a TÍMOV
– absolvujte rozvojový INTERAKTÍVNY program

OBJAVTE JEDINENČNOSŤ,
SILNÉ EMÓCIE
A ROZVOJ S LUMINA

Kľúč k vytvoreniu vysoko výkonného tímu,
porozumeniu hlbších hodnôt, k sebauvedomeniu
a efektívnej spolupráci.
Získajte vlastný 38 stranový detailný
personalizovaný portrét, ktorý využijete
ako JEDNOTLIVEC alebo TÍMOVÝ hráč
pri budovaní vzájomnej interakcie.

 • info@mariamellenova.sk
 • +421 905 824 866


Prejsť na začiatok